Ugljan - Povijesna baština

O bogatoj i dugoj povijesti mjesta Ugljan svjedoče brojna zaštićena kulturna dobra. Arheološka zona Muline, Crkva sv. Hipolita i Kasijana, Samostan i crkva sv. Jeronima, Ljetnikovac obitelji Califfi i Kuća Vrgada nalaze se u Registru zaštićenih kulturnih dobara Republike Hrvatske.

Spomenici iz doba rane antike, villa rustica, kasno antički mauzolej, ostaci starokršćanske bazilike te monumentalni gospodarski objekt iz 1.st. za preradu ulja u uvali Muline svjedoče o ranom boravku čovjeka na ovom prostoru.

Samostan sv. Jeronima

U centru mjesta nalazi se predivno zdanje na samoj pješčanoj plaži Mostir. Samostan sagrađen 1430.godine s jednobrodnom gotičkom crkvom sv. Jeronima posvećene 1447. godine. Graditelj je Juraj Lukači-Zavaliska. U samostanskom klaustru nalazi se urešena nadgrobna ploča osnivača glagoljske tiskare u Rijeci, biskupa Šimuna Kožičića Benje (1460-1536).

Ostaci Ville Rusticae i replika antičkog mlina

Nalazi se Mulinama a potječe iz 1-2 st. poslije Krista. Najstarija su nalazišta iz rimskog doba na otoku Ugljanu. U kompleksu se nalaze ostaci kamenih presa za preradu maslina.

Crkva sv. Kuzme i Damjana

Sagrađena je u 11 ili 12.st. u kasnoj predromanici. Prema legendi sagradio ju je kao zavjetnu crkvu Trgovac Torricella, koji se spasio u brodolomu i doplivao na to mjesto. Najstarija je sačuvana crkva u mjestu Ugljanu. Nalazi se u pitomoj uvali u blizini Ljokini do koje se dolazi makadamskim putem, pogodno za bicikliste i pješake.

Crkva sv. Hipolita i Kasijana

Crkva sv. Hipolita nalazi se u zaseoku Varoš u središtu mjesta Ugljan. Sagrađena je u 11. ili 13. stoljeću, a kasnije preuređena u gotičkom stilu. U dokumentima prvi put se spominje 1374. godine. Unutrašnjost je krasi kasnobarokni oltar.

Crkva Svih Svetih

U naselju Gornje Selo nalazi se crkvica Svih Svetih sagrađena u 12. ili 13. stoljeću. Nalazi se na malom brežuljku s kojeg se pruža predivan pogled na veći dio Ugljana.

Dvorac "Beršić"

Nalazi se u zaseoku Gornje Selo. Izgrađen od veleposjednika Califfi u 17. stoljeću,upravljan od obitelji Beršić (Brčić), u novije vrijeme restauriran i nosi ime košarkaša svijetskog glasa Dvor Krešimir Ćosić.

Starokršćanska bazilika

Sagrađena je u 5.st. kao trobrodna rustična bazilika sa polukružnom apsidom,kasnije su sa strane dodane cele (male prostorije) a pri kraju 5. st. uz jednu celu dodana je okrugla poligonalna (peterostrana) apsida. Debela vodonepropusna žbuka ukazuje da je služila kao baptisterij (krstionica). Prema povjesnim podacima u njoj se vršila služba do sredine 18.st. kada je posvećena Sv.Ivanu po čemu cijeli lokalitet nosi ime STIVON.

Crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije

Nalazi se u centru mjesta na brežuljku tako da zvonik čini prepoznatljivu sliku mjesta. U povijesnim dokumentima prvi put se spominje 1401.godine. Oltar krasi barokna slika "Uznesenje" iz 18. stoljeća.

Crkva sv. Petra

Sam kraj tj. rt otoka dobio je naziv po toj crkvi i sačuvan je ranosrednjovjekovni izgovor crkve Supetar. Sačuvani su joj zidovi do visine 1,5 m. U unutrašnjoj žbuci je ispisan križ i godina 1510.god. Po stilu gradnje puno je starija i spada u romanički krug graditeljstva.