TZ Preko - INFORMACIJE O MOGUĆNOSTIMA ULASKA STRANIH DRŽAVLJANA U RH

Odlukom o privremenoj zabrani prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske (Narodne novine broj 32/20 i 48/20), te Odlukom o izmjenama i dopuni iste odluke od 9. svibnja 2020. omogućuje se:

hrvatskim državljanima ulazak u RH odnosno odlazak u inozemstvo uz pridržavanje općih i posebnih preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Dodatno, kada postoje poslovni razlozi ili gospodarski interesi, ulazak u RH, uz pridržavanje preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, omogućuje se i:

  • građanima država članica EU i članovima njihovih obitelji
  • državljanima trećih zemalja koji u osobe s dugotrajnim boravištem na temelju Direktive Vijeća 2003/109/EZ
  • osobama koje imaju pravo boravka na temelju drugih direktiva EU ili nacionalnog prava ili koje imaju nacionalne dugoročne vize.

Među izuzetke kojima je odobren ulazak, dodane su i osobe koje putuju zbog neodgodivih osobnih razloga, a svi oni mogu prelaziti državnu granicu uz pridržavanje općih i posebnih preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Ulazak u Republiku Hrvatsku za strane državljane.

Ako strani državljanin ima namjeru prijeći državnu granicu, mora zadovoljiti jedan od sljedećih uvjeta:

  1. posjeduje dokumentaciju kojom dokazuje vlasništvo nekretnine koja se nalazi u RH ili plovila (moguće i nositelj leasinga) ili dolazi na sprovod u RH (posjeduje odgovarajuću dokumentaciju kojom to dokazuje). Po zadovoljenju uvjeta, tim stranim državljanima omogućuje se prijelaz državne granice, evidentira ih se te upisuje mjesto/adresu na kojoj će boraviti odnosno na kojoj se nekretnina/plovilo nalazi, broj telefona za kontakt i vrijeme boravka, kada planiraju izlazak iz RH.
  1. Posjeduju dokumentaciju kojom dokazuju poziv gospodarskog subjekta u RH, interes gospodarskog subjekta za njihov dolazak u RH – POTVRDU REZERVACIJE SMJEŠTAJA ili poziv na poslovni sastanak. Za te putnike potrebno je upisati mjesto/adresu na kojoj će boraviti te broj telefona za kontakt i vrijeme boravka, kada planiraju izlazak iz RH.
  2. Svi ostali strani državljani koji imaju neki poslovni razlog, koji se u ovome trenu ne može predvidjeti, a nemaju odgovarajuću dokumentaciju, potrebno je uputiti da svoju namjeru prelaska državne granice (ulaska u RH) najave na uzg.covid@mup.hr te će im se u najkraćem roku odgovoriti na taj zahtjev.

Ulazak u Republiku Hrvatsku za hrvatske državljane.

Za hrvatske državljane iz članka II. Odluke ne provodi se više mjera samoizolacije u trajanju od 14 dana već im pri ulasku u RH granična policija uručuje letak u kojem ih se obvezuje da poštuju opće i posebne preporuke i upute HZJZ-a kojima se preporučuje da što više ograniče kontakte s drugim osobama iz svoje okoline te da izvan svoje kuće obavljaju samo najnužnije i neodgodive poslove tijekom 14 dana od dana ulaska u RH.

Navedeno vrijedi i za strane državljane kojima se pod posebnim uvjetima dopusti ulazak u RH.

Hrvatski i strani državljani mogu zatražiti dodatne informacije i pojašnjenja na info broju 112 ili 113.

Broj epidemiologa u Zadarskoj županiji: 098/332 765

ODGOVORI NA NAJČEŠĆA PITANJA MUP-U OKO ULASKA U RH

su sad dostupni na jednom mjestu, na ovoj web stranici: https://mup.gov.hr/vijesti/on-line-obrazac-za-informacije-o-mogucnostima-ulaska-u-republiku-hrvatsku/286267

isto kao i OBRAZAC (na hrvatskom, engleskom i njemačkom jeziku) za dodatna pitanja. Planira se proširivanje i na druge strane jezike.

Adresa uzg.covid@mup.hr i dalje ostaje mjesto na koje se zainteresirani korisnici mogu obratiti uz nešto drugačiju proceduru. Naime, nakon što osoba pošalje upit na navedenu adresu, dobit će automatski odgovor u kojem ju se usmjerava na navedenu stranicu, na kojoj može odabrati jedan od ponuđenih jezika te pronaći odgovor ili se obratiti MUP-u putem on-line obrasca.

TURISTI iz zemalja EU/EGP koji imaju rezerviran turistički smještaj prilikom ulaska u Hrvatsku trebaju predočiti potvrdu rezervacije smještaja, a posjeduju li nekretninu ili plovilo, vlasništvo trebaju potkrijepiti dokumentacijom, ističu iz MUP-a u odgovorima na najčešća pitanja o uvjetima ulaska u Hrvatsku.

Sve koji svoj odgovor o uvjetima ulaska u Hrvatsku ne pronađu među najčešćim pitanjima i odgovorima upućuju na dostupni online obrazac za upit putem kojega se mogu obratiti MUP-u kako bi dobili konkretan odgovor na svoje pitanje.

Podaci koji se putem obrasca traže od zainteresirane stranke, a s ciljem davanja konkretnog odgovora su - državljanstvo, ima li reguliran status stranca u RH (odobren boravak), planirani datum dolaska na granični prijelaz, ime graničnog prijelaza na kojem planira ulazak te razlog dolaska u Hrvatsku.

Turisti s rezerviranim smještajem trebaju potvrdu rezervacije

Turist, državljanin države članice EU/EGP, treba predočiti potvrdu rezervacije smještaja u smještajnom objektu, a što uključuje - potvrdu rezervacije smještaja svih pružatelja usluge smještaja/sve vrste smještaja; ugovor o zakupu u kampu; ugovor o stalnom vezu u luci nautičkog turizma; potvrdu o rezervaciji za vez u luci nautičkog turizma; ili vaučer putničke agencije i dr.

Stranac koji posjeduje nekretninu ili plovilo na graničnom prijelazu prilikom ulaska u Hrvatsku treba pokazati vlasnički list, kupoprodajni ugovor ili drugu dokumentaciju iz koje proizlazi da je vlasnik nekretnine ili plovila. U tom slučaju omogućit će se ulazak njemu i članovima njegove uže obitelji, objašnjavaju iz MUP-a.

Strancima koji imaju nekretninu u Hrvatskoj i išli bi urediti kuću nakon dužeg vremena, a zanima ih i mogu li s njima ući supruga i djeca i moraju li nakon ulaska u samoizolaciju, iz MUP-a odgovaraju kako članovi njihove obitelji mogu ući s njima u Hrvatsku. Samoizolacija nije potrebna, već se tijekom boravka u Hrvatskoj treba pridržavati preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (razmak minimalno 1,5 metara, izbjegavanje rukovanja, bliskog kontakta i slično).

Iz MUP-a, naime, na upit moraju li strani državljani biti u samoizolaciji nakon ulaska u Hrvatsku, odgovaraju da ne moraju.

Mjera samoizolacije se više ne određuje svim putnicima na graničnim prijelazima prilikom ulaska u Hrvatsku. Moguće ju je odrediti samo pojedincima za koje se graničnom kontrolom utvrdi da su bili u kontaktu s osobom oboljelom od covida-19. Međutim, ulaskom u Republiku Hrvatsku granična policija će uručiti letak s uputama i preporukama HZJZ-a kojih su se strani državljani dužni pridržavati idućih 14 dana.

Posljednje objave