TZ Preko - OBRAČUN GODIŠNJEG PAUŠALNOG IZNOSA TURISTIČKE PRISTOJBE I OBRAČUN TURISTIČKE ČLANARINE ZA 2020. GODINU

OBRAČUN GODIŠNJEG PAUŠALNOG IZNOSA TURISTIČKE PRISTOJBE

Paušal turističke pristojbe plaća se prema registriranim osnovnim krevetima odnosno kamp jedinicama, i ne ovisi o razdoblju obavljanja djelatnosti, niti o broju ostvarenih noćenja. Pomoćni kreveti oslobođeni su plaćanja paušalnog iznosa boravišne pristojbe zbog pandemije koronavirusa Covid-19. Paušalni iznos turističke pristojbe uplaćuje se u tri jednaka obroka: 31. srpnja, 31. kolovoza i 30. rujna tekuće godine. Uplatnice kreira sustav eVisitor te ih iznajmljivači mogu samostalno preuzeti iz sustava.

Prema dogovoru s domaćinima, moguće je uplatnice preuzeti i u turističkom uredu ili se mogu poslati poštom na adresu iznajmljivača.

Visina godišnjeg paušala turističke pristojbe:

broj kreveta x 175,00 kn

kamp jedinica x 250,00 kn

Turistička pristojba uplaćuje se uplatnicom na račun turističke zajednice.

Primatelj: TZO PREKO

Broj računa primatelja: IBAN: HR0510010051735404740

Model: HR67

Poziv na broj odobrenja: upisuje se OIB iznajmljivača – šifra objekta za koji se provodi plaćanje turističke pristojbe

Opis plaćanja: Uplata paušalnog iznosa turističke pristojbe - 1.2. ili 3. rata za 2020.g.

Također, bitno je istaknuti i to da je predmetni obračun prvog obroka godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe pokrenut i za obveznike koji su ishodili rješenje o prestanku pružanja usluga smještaja u domaćinstvu u 2020. kao i za one koji su smanjivali kapacitet u smještajnim objektima s obzirom da od 1. siječnja 2020. više nije na snazi Pravilnik o načinu naplate paušalnog iznosa boravišne pristojbe osoba koje pružaju usluge smještaja u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu (NN 92/09 i 110/16).


OBRAČUN TURISTIČKE ČLANARINE

Ovime vas obavještavamo kako je od ponedjeljka 3. kolovoza 2020. unutar sustava eVisitor vidljiv obračun turističke članarine za 2020. za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge smještaja u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, sve u skladu s odredbama novog Zakona o članarinama u turističkim zajednicama (NN 52/19), Pravilnik o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o obrascima TZ za plaćanje članarine turističkoj zajednici (NN 14/20) i Dopunama navedenog pravilnika (NN 88/20).

Podsjećamo kako je od 1. siječnja 2020. na snazi novi model obračuna turističke članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu.

Obračun turističke članarine za 2020. se obavlja na temelju maksimalnog broja kreveta ili smještajnih jedinica u 2019. godini. Maksimalni broj kreveta ili smještajnih jedinica se određuje na način da se analizira svaki dan tijekom cijele 2019. te se za obračun uzima onaj dan kada je iznajmljivač imao najveći broj aktivnih kreveta ili smještajnih jedinica.

Primjer 1. - Ako je iznajmljivač na početku godine imao 8 kreveta, a npr. u lipnju odjavio2 kreveta, maksimalni broj kreveta u 2019. godini je 8 te će se prema tome obračunati turistička članarina. Maksimalni broj kreveta se promatra prema pojedinom iznajmljivaču (prema OIB-u) te prema području grad/općine odnosno prema turističkoj zajednici.

Primjer 2. - Ako iznajmljivač ima 2 apartmana (svaki po 4 kreveta) na dvije različite adrese, ali obje adrese su na području iste turističke zajednice, maksimalni broj kreveta je 8 te se članarina uplaćuje na jedan IBAN.

Primjer 3. - Ako iznajmljivač ima 2 apartmana (svaki po 4 kreveta) na dvije različite adrese koje su ujedno u 2 različite turističke zajednice, maksimalni broj kreveta je 2 puta po 4 kreveta. Shodno tome članarina se uplaćuje na 2 zasebna računa za svaku pojedinu turističku zajednicu.

Napominjemo kako je Porezna uprava, koja u skladu sa Zakonom o članarinama u turističkim zajednicama izvršava poslove evidencije, obračuna i naplate članarine od pravnih i fizičkih osoba, izvršila predmetni obračun te podatke dostavila Hrvatskoj turističkoj zajednici kako bi se isti implementirali unutar sustava eVisitor.

Nadalje, sukladno odredbama Pravilnika o sustavu eVisitor, putem sustava eVisitor na osnovi podataka Porezne uprave, obveznicima plaćanja turističke članarine u paušalnom iznosu dostavljat će se informacija o iznosu zaduženja te načinu plaćanja turističke članarine.

Dakle, prijavom u sustav eVisitor, obveznik plaćanja turističke članarine ima uvid u zaduženje turističke članarine za 2020. godinu

S obzirom da se zaduženje temelji na podacima iz sustava eVisitor u slučaju pogrešno unesenih podataka o kapacitetima odnosno obvezniku može doći do odstupanja od stvarnog stanja pa vas u navedenom slučaju molimo da svaki takav upit detaljno provjerite te izvršite potrebne ispravke kako bi podaci u eVisitoru u potpunosti bili usklađeni s podacima iz rješenja odnosno podacima koje porezna uprava vodi a temelju OIB sustava.

Kako bi se što kvalitetnije i ažurnije ispravile možebitne pogreške, u slučaju kada se obveznik javi ispostavi Porezne uprave te prijavi zaduženje članarine u pogrešnom iznosu nadležni službenici Porezne uprave tražit će od poreznog obveznika rješenje nadležnog ureda o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ili na OPG-u, te na temelju navedenog rješenja, ponovno utvrditi godišnji iznos članarine i uočenu pogrešku upisati u posebnu tablicu koja će se na dnevnoj razini dostavljati nadležnoj turističkoj zajednici putem emaila.

U slučaju kada se obveznik javi nadležnoj lokalnoj turističkoj zajednici te prijavi zaduženje članarine u pogrešnom iznosu, turističke zajednice će odgovoriti obveznicima na upite i napraviti će izmjene u eVisitoru, a ako to nije moguće koristit će se uobičajeni način eskalacije.

U članku 7. Pravilnika o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o obrascima TZ za plaćanje članarine turističkoj zajednici

(»Narodne novine«, broj 14/20.) dodaju se stavci 5. i 6. koji glase:

»(5) Iznimno, visina godišnjeg paušalnog iznosa članarine iz stavka 1. ovoga članka, u 2020. godini

umanjuje se za 50%.

(6) Iznimno, u 2020. godini, godišnji paušalni iznos članarine ne plaća se na pomoćne ležajeve.«.

Prilažemo Vam i novi OBRAZAC TZ2 za obračun turističke članarine, koji se kao i raniji obrazac dostavlja Poreznoj upravi.

Napominjemo da je i dalje potrebno voditi evidenciju prometa (obrazac EP) na temelju kojeg se ispunjava polje br. 17 u obrascu TZ2.

Uplata turističke članarine Turističkoj zajednici Općine Preko vrši se na IBAN HR2110010051735427150, model i poziv na broj HR67 te dodati OIB obveznika.

Primjer ispunjenog obrasca TZ2: TZ 2 primjer

Posljednje objave