Tradicionalna fešta koja se održava u povodu blagdana sv. Petra, zaštitnika Poljane.