Tradicionalna fešta u sklopu koje se igra turnir u nogometu između mještana - Storih i Mlodih te između mjesnih ženskih ekipa - Punćorke i Slanorke.