Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Turistička zajednica općine Preko uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15). Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14); ispravak (NN 15/14).

Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Turističkoj zajednici općine Preko. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem, potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati:

 • na adresu: Turistička zajednica općine Preko, Magazin 8, 23 273 Preko
 • elektroničkom poštom: tzpreko@preko.hr
 • donijeti osobno u Turistički ured Turističke zajednice općine Preko radnim danom (ponedjeljak-petak) od 8:30 do 14:00 sati.

  Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac.

  1. Obrazac zahtjeva za pristup informacijama
  2. Obrazac zahtjeva za ponovnu uporabu informacija
  3. Obrazac zahtjeva za dopunu ili ispravak informacije
  4. Zakon o pravu na pristup informacijama

  Godišnja izvješća:

  1. Godišnje Izvješće o provedbi ZPPI za 2021. godinu
  2. Godišnje Izvješće o provedbi ZPPI za 2020. godinu
  3. Godišnje Izvješće o provedbi ZPPI za 2019. godinu
  4. Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2018. godinu
  5. Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2017. godinu